ม.แม่ฟ้าหลวง จับมือ ธ.กรุงไทย ขานรับ National e-Paymentส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011