ติดต่อเรา
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
สำนักงานบริหารกลาง อาคาร AD 2 ชั้น 1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทรศัพท์ : 053-916011 โทรสาร : 053-916003
Website : www.mfu.ac.th/division/finance
แผนที่
ส่วนการเงินและบัญชี อาคาร AD 2 ชั้น 1 (หมายเลข 11)
***** คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย *****

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011