วิธีการชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากรและบุคคลภายนอก